Olet täällä: Etusivu > TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJALLE

TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJALLE

TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJALLE

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, miten jäljempänä mainittu rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja. Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää tarvittaessa tai sovellettavan lain muutostilanteissa.

1. Rekisterinpitäjä

Kone-Ketonen Oy (Y-tunnus 0627103-9)
Kehätie 25
64100 Kristiinankaupunki
p. +358 207 344 640

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toni Halkola
toni.halkola(at)kone-ketonen.fi
p. +358 207 344 649

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä kerää, säilyttää ja käsittelee työnhakijoita koskevia henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekrytointiprosessin ja siihen liittyvien asioiden hoitaminen, kuten työhakemusten vastaanottaminen sekä työnhakijoiden arviointi ja valinta. Lainmukaisia käsittelyperusteita edellä mainittuihin tarkoituksiin ovat etenkin (1) työsopimuksen täytäntöönpano ja työsopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittaminen, sekä (2) työnhakijan suostumus.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä saa työnhakijoita koskevia henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään ja tämän suostumuksella myös muista lähteistä. Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:
• Työnhakijan yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero
• Muut rekrytointiin vaikuttavat rekrytointilomakkeiden vastaukset, jotka saattavat sisältää rekrytoinnista riippuen mm. ansioluetteloita, vastauksia monivalintakysymyksiin sekä avoimia testivastauksia.

5. Tietojen käsittely

Pääsääntöisesti työnhakijan henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän henkilöstöön kuuluvat henkilöt työnhakuun ja työntekijöiden palkkaamiseen liittyviä tehtäviään suorittaessaan. Rekisterinpitäjä saattaa myös käyttää ulkopuolisia alihankkijoita. He käsittelevät työnhakijoiden henkilötietoja henkilötietojen käsittelijän roolissa ja ovat sopimussuhteessa rekrytoijaan. Henkilötietojen luottamuksellisuuden säilymisestä huolehditaan tällöin muun muassa sopimuksin. Työnhakijan henkilötietoja saatetaan muutoin luovuttaa lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta koska tietoja säilytetään pääasiassa vain sähköisessä muodossa, saattavat jotkin palveluntarjoajat (mm. pilvitallennus) sijaita EU:n ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjän vastuulla on kuitenkin huolehtia siitä, että henkilötietojen käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista. Tietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista tarpeettomasti muille. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja suostumuksen perusteella, henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

7. Työnhakijan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Työnhakijalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö rekrytoija häntä koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä henkilötietoja hänestä käsitellään. Työnhakijalla on oikeus pyytää, että häntä koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot korjataan. Työnhakija voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten. Työnhakijalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Työnhakijalla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rekrytoija rajoittaa hänen henkilötietojensa käsittelyä.

8. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn henkilöön. Pyyntö on oltava kirjallinen. Rekisterinpitäjä tai kohdassa 2 esitetty henkilö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

9. Kävijätilastointi – Tietosuojaseloste

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijätilastointipalvelua. Palvelun tietoja käytetään verkkosivuston kehittämiseen, lisäksi tietoja voidaan käyttää verkkomarkkinoinnin kohdentamiseen. Palvelu tallentaa tiedot anonyymissä muodossa, eikä niitä voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin.

Palvelu käyttää tietojen keräämiseen evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.