Du väljer

dina egna vägar

Öppenhet i världen

360°-rotatoren har kommt

För kärleken till innovation, skog och familj

Global återförsäljarnätverk

Always reinventing forestry

KONE-KETONEN

Play Video

Kone-Ketonen tar skogsförvaltningen till nya dimensioner genom att skapa högkvalitativa innovationer för skogspersonalens behov och genom att bygga positiva utsikter för arbete och framtid.

På Kone-Ketonen ser vi inte bara i en riktning utan vi utvecklar, utvecklas, förnyar och förnyas så att medarbetarna får de bästa förutsättningarna för att göra högsta möjliga kvalitetsarbete.

FÖRETAGSHISTORIA

KONE-KETONEN SKÖRDARE

För krävande
AVVERKNING

Effektivt
GALLRING

Unik
BANDMATNING

Stöd för flera
MASKINCHASSIER

OAVSETT VILKEN RUTT DU VÄLJER,

SKALL VI SE TILL ATT DU KAN KOMMA DIT MED KETONEN.

KETO-150 KARATE H

NY KETO 150 KARATE H AGGREGAT HAR UTVECKLATS TILL ETT MULTIFUNKTIONSAGGREGAT SOM ÄR LÄMPLIG FÖR ATT BEHANDLA STORA TRÄD I BERGSKOGAR FÖR 14 – 15 TON BASMASKINER. GRIPEN I KARATE-SERIEN ÄR STARK TACK VARE 5-RADIGA BANDEN. KARATE-MASKINER KAN UTRUSTAS MED ETT KARATE-SYSTEM. SYSTEMET KONTROLLERAR HYDRAULISK TILLVERKNING OCH TRYCK MÄRKT ENLIGT I ENLIGHET MED BEHOVEN AV…

Läs mer

KETO-150 KARATE P

NY KETO 150 KARATE P AGGREGAT HAR UTVECKLATS TILL ETT MULTIFUNKTIONSAGGREGAT SOM ÄR LÄMPLIG FÖR ATT BEHANDLA STORA TRÄD I BERGSKOGAR FÖR 14 – 15 TON BASMASKINER. EN STOR (1100 MM) ÖPPENBAR STRUKTURKLÄMPA FÖR INTEGRERING AV TRÄBUNCHER INTEGRERAS I FODROLEN. GRIPEN I KARATE-SERIEN ÄR STARK TACK VARE 5-RADIGA BANDEN. KARATE-MASKINER KAN UTRUSTAS MED ETT KARATE-SYSTEM….

Läs mer

KETO-873 PROCESSOR

Den nya KETO 873-processorn är utformad för att bearbeta större träd under krävande förhållanden i Nordamerika och på andra håll. Detta agregat på 3360 kg / 7400 lb kan installeras på 30+ tonbaserade basmaskiner.

Läs mer

KETO-870C

Keto-870C är den största och mest välutrustade Keto-harvestern, som uppfyller kräven i Nordamerika. Maskinen har fasta valsar samt en eco-tilt med integrerad rotator. Dessutom garanterar toppsåg, stubbsökningsgivare och sågförregling att arbetet kan skötas effektivt och säkert. Maskinen kan installeras på grävmaskiner på 35 ton eller över.

Läs mer

KETO-660C

Harvestern Keto-660C är utrustad med tanke på kräven i Nordamerika. Maskinen har fasta bandlådor samt en eco-tilt med integrerad rotator. Dessutom garanterar toppsåg, stubbsökningsgivare och sågförregling att arbetet kan skötas effektivt och säkert.

Läs mer

KETO-FORST W

Galring specialisten. Skogarnas giganten liten agregat med stora egenskapen. Kapning diameter 40 cm. Kan hantera 30 cm trä. Med bred band och starkare integrerad rotator. Såg kedjan och band smörjing standard. Förbättrad geometri i kvistknivar.

Läs mer

KETO-FORST XTREME V2 SKÖRDARE

Tack vare en ny konstruktion är det nu lättare att fällaträd och behandla virket. En fast 10 cc sågar noggrantoch effektivt. Med den rörliga nedre sågklingan har manbättre kontroll över trädet och virket.

Läs mer

KETO-FORST ECO SKÖRDARE

Det mest prisvärda i Forst-kollektionen. Smörjning av sågkedja och band som standard med en separat tank, som i de största modellerna.

Läs mer

KETO-825

Keto-825 är den största harvestern för traditionella kalhyggen, skörd av radat virke och lövträdsskogar. Gripens mångsidighet utgår ifrån en stark och enkel konstruktion. Till maskinen kan man välja fasta eller rörande bandlådor. Maskinen kan installeras på grävmaskiner på 35 ton eller över.

Läs mer

KETO-600

Keto-600 är en tung harvester för traditionella kalhyggen, skörd av radat virke och lövträdsskogar. Gripens mångsidighet utgår ifrån en stark och enkel konstruktion. Till maskinen kan man välja fasta eller rörande bandlådor.

Läs mer

Keto-500 HD

Keto-500-seriens modell med fyra knivar lämpar sig för installation på grävmaskiner. De två kvistknivarna underlättar hantering av tunga stammar.

Läs mer

KETO-500 HS

Mycket stora kalhyggen har ursprungligen varit användande för denna harvester som har funnits i sortimentet 25 års tid. Keto-500HS lämpar sig särskilt för grävmaskiner och stora skogsmaskiner.

Läs mer

KETO-500 ECO PROCESSOR

Keto-500 Eco Processor har en konstruktion som baseras på harvestern Keto-600. Tack vare sin större öppningsvinkel lämpar den sig som multigrip på bergiga sluttningar och den erbjuder enkel kvistning, kapning och sortering. Vid behov kan den även användas vid lastning. Maskinen har fasta bandlådor, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls…

Läs mer

KETO-100 KARATE

En riktig mångsidig grip för bergiga avverkningar, gallring och liten slutavverkning. Stor öppning och fasta gripar möjliggör sortering och jämn belastning. Det fasta såghuset och det bakre kniv gör fellning och kapning av trä exakt och enkelt.

Läs mer

KETO-51 ECO LD3

Den nya skördaren är ypperlig för unskog och grövre gallringsskog. Den är mycket behändig, bryter effektivit och kans även hantera större timmerstockar med precision. Precisionen är bättre än förr diameter mätas med kvistknivar. Skördarens viktigaste nyheter är en fast sågningsenhet och en bakkniv. Tack vare fällningsändans skyddsplatta av metall hålls utrymmet mellan tilt och skördaren rent…

Läs mer

KETO-100 ECO

Keto-100 Eco Processor har en konstruktion som baseras på harvestern Keto-100 Eco Supreme. Tack vare sin större öppningsvinkel lämpar den sig som multigrip på bergiga sluttningar och den erbjuder enkel kvistning, kapning och sortering. Vid behov kan den även användas vid lastning. Maskinen har fasta valsar, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls…

Läs mer

KETO-55 SUPREME

Harvestern Keto-55 är försedd med en bred fällbygel och starka rörande band. Denna harvestermodell lämpar sig särskilt för svåra snöförhållanden, och även större stammar hanteras lätt.

Läs mer

KETO-100 ECO PROCESSOR

Keto-100 Eco Processor har en konstruktion som baseras på harvestern Keto-100 Eco Supreme. Tack vare sin större öppningsvinkel lämpar den sig som multigrip på bergiga sluttningar och den erbjuder enkel kvistning, kapning och sortering. Vid behov kan den även användas vid lastning. Maskinen har fasta valsar, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls…

Läs mer

KETO-100 ECO SUPREME

Gallringsytor och små kalhyggen sköts effektivt tack vare att alla arbetsskeden kan utföras smidigt. Varje arbetsskede har beaktats i maskinens konstruktion. Grepp om stammen, sågning, start av matning, precisionsmåttkapning, fint kvistningsresultat. Maskinen har fasta valsar, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls rak.

Läs mer

KETO-100 SUPREME

Gallringsytor och små kalhyggen sköts effektivt tack vare att alla arbetsskeden kan utföras smidigt. Denna lättaste harvester i klassen Keto-100 har ett traditionellt kapaggregat med integrerad rotator. Maskinen har fasta valsar, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls rak.

Läs mer

KETO-150 ECO PROCESSOR

Keto-150 Eco Processor har en konstruktion som baseras på harvestern Keto-150 Eco Supreme. Tack vare sin större öppningsvinkel lämpar den sig som multigrip på bergiga sluttningar och den erbjuder enkel kvistning, kapning och sortering. Vid behov kan den även användas vid lastning. Maskinen har fasta bandlådor, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen…

Läs mer

KETO-150 ECO SUPREME

Små och medelstora kalhyggen sköts effektivt tack vare att alla arbetsskeden kan utföras smidigt. Varje arbetsskede har beaktats i maskinens konstruktion. Grepp om stammen, sågning, start av matning, precisionsmåttkapning, fint kvistningsresultat. Maskinen har fasta bandlådor, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls rak.

Läs mer

KETO-150 MAJOR

Denna harvester i klassen Keto-150 är försedd med eco-tilt med integrerad rotator. Tack vare sin robusta stomme är maskinen hållbar och den lämpar sig särskilt för att skörda radat virke. Maskinen har fasta bandlådor, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls rak

Läs mer

KETO-150 PROCESSOR

KETO-150 PROCESSOR är en maskin som lämpar sig för skördning av trädbestånd på bergssluttningar. Med maskinens grip kan du flytta knippen och utföra lastning. Maskinen har fasta bandlådor, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls rak.

Läs mer

KETO-150 SUPREME

Små och medelstora kalhyggen sköts effektivt tack vare att alla arbetsskeden kan utföras smidigt. Denna lättaste harvester i klassen Keto-150 har ett traditionellt kapaggregat med integrerad rotator. Maskinen har fasta bandlådor, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls rak.

Läs mer

KETO-150HD

Keto-150-seriens modell med fyra knivar lämpar sig tack vare sin robustare konstruktion som universalgrip för grävmaskiner och stora skogsmaskiner.

Läs mer

KETO-450 ECO SUPREME

Medelstora och stora kalhyggen sköts effektivt tack vare att alla arbetsskeden kan utföras smidigt. Varje arbetsskede har beaktats i maskinens konstruktion. Grepp om stammen, sågning, start av matning, exakt kapning, fint kvistningsresultat. Maskinen har fasta bandlådor, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls rak.

Läs mer

Keto-51 Eco Processor

Keto-51 Eco Processor har en konstruktion som baseras på harvestern Keto-51 Eco Supreme. Tack vare sin större öppningsvinkel lämpar den sig som multigrip på bergiga sluttningar och den erbjuder enkel kvistning, kapning och sortering. Vid behov kan den även användas vid lastning. Maskinen har fasta bandlåda, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen…

Läs mer

Keto-51 Eco Supreme

Effektivt arbete i gallringsentreprenader är möjligt endast om alla arbetsskeden kan utföras smidigt. Varje arbetsskede har beaktats i maskinens konstruktion. Grepp om stammen, sågning, start av matning, precisionsmåttkapning, fint kvistningsresultat. Maskinen har fasta bandlådor, vilket betyder att det finns färre slitdelar och sågen alltid hålls rak. Finns också med 5-radiga band.

Läs mer

Keto-51 Eco Supreme

Harvennusurakoinnin työskentely tehokkaasti on mahdollista vain jokaisen työvaiheen moitteettoman suorittamisen myötä. Jokainen työvaihe on otettu huomioon koneen rakenteessa. Puuhun tarttuminen, sahaus, syötön liikkeellelähtö, täsmällinen mittaan ajo, hyvä karsintajälki. Koneessa on kiinteät telastot, jonka ansiosta kuluvia osia on vähemmän ja saha on aina suorassa.

Läs mer

Skogsarbetsdemonstration i TEUVA 16.5.2024 kl. 12–16

Skogsarbetsdemonstration i TEUVA 16.5.2024 kl. 12–16 vid Mhy Lakeus skogsevenemang. Kom och se avverkning med modellen KETO-51 LD3 V2 demonstreras! Vi ordnar servering som en del av programmet under vårt 40-års jubileumsår. Välkommen! Skyltning till platsen från Horontie. Läs mer och anmäl dig: https://www.mhy.fi/lakeus/tapahtumat/nuori-metsa-kasvukuntoon-korjuunaytos-ja-metsatapahtuma

Läs mer about Skogsarbetsdemonstration i TEUVA 16.5.2024 kl. 12–16

FÖR OSS ÄR SKOGEN EN PASSION.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIA